ვიდეო არქივი

რედაქტორი გირჩევთ

რეცენზიები

ვაჟა-ფშაველა სწავლა-აღზრდაზე

ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მის, როგორც ბავშვის სულის მცოდნის, შეხედულებებს ბავშვებსა და სწავლა-აღზდაზე. გარდა იმისა, რომ ვაჟამ საბავშვო ლიტერა­ტურა...

გველეშაპის სახე ვაჟა-ფშაველას მოთხრობაში „ნაპრალნი“

ცნობილია, რომ ვაჟამ, მთის შვილმა და მითური სამყაროს შესანიშნავმა მცოდნემ, თავის მხატვრულ ნააზრევში უძველესი მითური წარმოდგენების ინტერპრეტაციის თვალსაჩინო ნიმუშები დაგვიტოვა....

ვაჟა-ფშაველას შემოქმედების ხალხური წყაროები

ზეპირსიტყვიერება და, განსაკუთრებით მშობლიური ფშაური ფოლკლორი, ულევ მასალას აძლევდა ვაჟა-ფშაველას თავისი მრავალფეროვანი შემოქმედებისათვის. ბევრი რამ დაკარგულია და შეიძლება მხოლოდ ვარაუდების...

ვაჟა და ნიცშე

არც ერთ ნაწარმოებს არ გამოუწვევია ჩვენს ლიტერატურულ წრეებში აზრთა ისეთი სხვადასხვაობა, როგორიც „გველის მჭამელს“. დღემდე არ მომხდარა ამ პოემის საფუძვლიანი...

ვაჟა-ფშაველა და ქრისტიანობა

ყველაფერი ინდივიდუალურია და ყველას ჩვენი ვაჟა-ფშაველა გვყავს: საოცარი ზნეობრიობის, ადამიანურობის, ეროვნულობის მატარებელი გენიოსიც და ჩვეულებრივი კაციც, როგორც ქრისტე, თავისი განუმეორებელი...

ალუდა ქეთელაური (“მადლი რქათ ადგა ღვთისაო…”)

ალუდა ქეთელაურით ვაჟას მეტად რთული და ძნელად მისაღწევი მიზანი დაუსახავს - პოემაში ნაჩვენებია პიროვნების მეტამორფოზა. თუ გავიხსენებთ, რომ მწერლობის უმნიშვნელოვანეს...

ვაჟა-ფშაველას ცხოვრება და შემოქმედება ერთ სივრცეში

ვაჟა-ფშაველა