პოემები

"...დღემ დაიხურა პირ-ბადე, მთებმა დახუჭეს თვალები. აღარ შფოთობენ საფლავში გმირთ ოფლის მღვრელი ძვალები. ქარი ქვითინებს... ღრუბელთა ზარი თქვეს შესაზარები. გული ვერ მოუფხანიათ, ცრემლი სდით ალაზნიანი; ჩარეცხეს, ჩაალამაზეს მთების გულმკერდი კლდიანი. გაცოცხლდა, ცას ემუქრება ღრმა ღელე, წყარო - ფშიანი. გადაიკრიფნენ ღრუბელნი, ქუჩი გაწირეს ცვრიანი. გაივსო რძითა მთათ ძუძუ, დაუშრომელად რძიანი. მოგესალმებით, ქედებო, მომაქვს სალამი გვიანი, ჩემსამც სამარეს ამკობენ თქვენი დეკა და ღვიანი! თქვენგანა გულობს ეს გული, შიგ გრძნობა უდუღს ღვთიანი. თქვენი მიწოვავ მეც ძუძუ, ღალიან-ბარაქიანი. ნუმც გაჯავრდება პირიმზე, ნუმც დამწყევლიან იანი, რომ იმათ დედის ძუძუთა ვსუქდები ცოდვილიანი. მეც მიგემებავ იგი რძე, რითაც თქვენ დაიზარდენით; თქვენავე გარგებსთ, დობილნო, თუ უხვად დაიხარჯენით!.."

ალუდა ქეთელაური

ალუდა ქეთელაური

Radio Shokoladi 98.5 FM · გადაცემა "წიგნები" 04.07.2013 (ვაჟა-ფშაველას "ალუდა ქეთელაური") პირველი ნაწილი მაცნე მოიდა შატილსა: - ქისტებმა მოგვცეს ზიანი,...

გველის მჭამელი

გველის მჭამელი

პირველი ნაწილი სასტუმროს იყვნენ ხევსურნი, ლუდი ედუღა ჭიქასა; ისხდენ ბანზედ და ღრეობდენ, თასებით ჰსვამდენ იმასა; ზოგნი უკრავდენ ფანდურსა, ზედ დაჰმღეროდენ...

ბახტრიონი

ბახტრიონი

ვაჟა-ფშაველა · ბახტრიონი პირველი ნაწილი დღემ დაიხურა პირ-ბადე, მთებმა დახუჭეს თვალები. აღარ შფოთობენ საფლავში გმირთ ოფლის მღვრელი ძვალები. ქარი ქვითინებს......

სტუმარ-მასპინძელი

სტუმარ-მასპინძელი

ვაჟა-ფშაველა · სტუმარ-მასპინძელი პირველი ნაწილი ღამის წყვდიადში ჩაფლული, გამტკნარებულის სახითა, მოსჩანს ქისტეთის მიდამო სალის კლდეების ტახტითა. ბნელს ხევზე მოჰყეფს მდინარე,...